Medicon.,Jsc - Medical construction and equipment joint stock company
(+84) 903.266.793
(+84) 902.125.183
Mo - Fr 8.00 - 18.00
Sa - Su 9.00 - 12.00
info@mediconjsc.com
hoan@mediconjsc.com
WE ARE

As a total solution provider of medical gas systems, operating room equipment, hospital furniture

Medicon.,JSC will come in handy each time you need something about Medical Equipment.

Upgrading medical air systems

Developing solutions provider operating room.

Developing solutions provider laboratory medicine.

All our products are nature friendly and expansion.
This is a list of companies that already trust us with their recycling process. Do join them.

OPERATING MEDICAL AIR SYSTEM

 
Tư vấn lắp đặt tận nơi
Kỹ sư Medicon trực tiếp đến khảo sát, tư vấn các loại sản phẩm phù hợp yêu cầu Quý đơn vị.
Bảo trì mỗi năm 2-3 lần
Với 15 bước bảo trì theo tiêu chuẩn của hãng được kỹ sư Medicon.,Jsc thực hiện bảo trì mỗi năm 2-3 lần.
Kinh nghiệm xử lý mọi tình huống phát sinh
Hơn 15 năm kinh nghiệm, Medicon.,Jsc đủ khả năng để xử lý các tình huống khó nhất cho Quý đơn vị..


img
 


THE PROJECT HAS BEEN DEVELOPING

Supplying consumables to the provinces: Nghe An – Hoa Binh – Lang Son – Hung Yen – Phu Tho – Thanh Hoa

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supplying consumables to the provinces: Nghe An – Hoa Binh – Lang Son – Hung Yen – Phu Tho – Thanh Hoa

Supply and installation: Bidding package for obstetrics and paediatric equipment at Hospital E – Ministry of Health

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Bidding package for obstetrics and paediatric equipment at Hospital E – Ministry of Health

Supply and installation: Bidding package – Digital X-ray system for Hai Phong Department of Health

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Bidding package – Digital X-ray system for Hai Phong Department of Health

Supply and installation: Tender package – Digital X-ray system for Hospital 30/4 – Ministry of Public Security

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Tender package – Digital X-ray system for Hospital 30/4 – Ministry of Public Security

Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Vinh Phuc Obstetrics and Children’s Hospital, Vinh Phuc Province

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Vinh Phuc Obstetrics and Children’s Hospital, Vinh Phuc Province

Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Gia Dinh People’s Hospital – City Department of Health. Ho Chi Minh City

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Gia Dinh People’s Hospital – City Department of Health. Ho Chi Minh City

Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Hanoi Medical University – Ministry of Health

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Hanoi Medical University – Ministry of Health

Supply and installation: Tender package – Medical equipment for the Central Hospital of Traditional Medicine – Ministry of Health

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Tender package – Medical equipment for the Central Hospital of Traditional Medicine – Ministry of Health

Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Central Lung Hospital – Ministry of Health

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Central Lung Hospital – Ministry of Health

Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Central Hospital for Tropical Diseases – Ministry of Health

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Tender package – Medical equipment for Central Hospital for Tropical Diseases – Ministry of Health

Supply and installation: Tender package – Specialized medical equipment for K Hospital (Tan Trieu) – Ministry of Health

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Tender package – Specialized medical equipment for K Hospital (Tan Trieu) – Ministry of Health

Supply and installation: Bidding package – Specialized medical equipment for grassroots hospitals – Hanoi Department of Health, Hanoi city.

TYPICAL PROJECTS, 2019
Supply and installation: Bidding package – Specialized medical equipment for grassroots hospitals – Hanoi Department of Health, Hanoi city.
BIDDING INVITATION NEWS, BIDDING SCHEDULE, BIDDING RESULTS, NATIONAL TREND IN VIETNAM AND INTERNATIONAL

NEWS