0903.266.793

Tin tức và sự kiện

Home » Tin tức và sự kiện

Đó là chuyển đổi khoa ICU có nhiều giường hồi sức được bố trí trong một không gian chung (kiểu cũ) thành một khoa ICU có nhiều buồng đơn tách biệt hẳn với nhau, mỗi buồng chỉ có một giường hồi sức (kiểu mới). Mô hình một khoa ICU mới bao gồm nhiều buồng đơn …

Read more
Page 1 of 2 12