AC 3000 Systemdescription - Bản dịch_003

Các tính năng của hệ thống khí nén AC3000 phù hợp hoàn toàn cho ngành công nghiệp.
Bệnh viện, các ngành công nghiệp liên quan hay các tổ chức yêu cầu về kiểm soát chất lượng
đều sẽ tìm thấy sự đáp ứng tuyệt đối ở tính năng của hệ thống AC 3000
Báo cáo theo dõi cuộc vận chuyển theo thời gian thực cùng với thông tin người sử dụng cho
phép các khách hàng một công cụ mới để chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn. Các ngành công
nghiệp lớn và nhỏ có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn giao thông đường bộ bởi các mẫu
định kỳ, an toàn hơn, hiệu năng hơn và cải thiện hoàn toàn quy trình
Hệ thống AC 3000 cung cấp các tính năng cao cấp cần thiết cho việc vận hành tự đông. Với
sức chứa lên tới 128 vùng vận hành độc lập cùng với 1000 trạm gửi. AC3000 cung cấp các
tính năng tối ưu nhất cho công cụ báo cáo với các số liệu thực tế. Quy trình gửi và nhận,
chuyển tiếp hay đăng xuất và bảo mật cuộc vận chuyển cũng là những tính năng bao quát của
AC 3000
Có thể vận chuyển các mẫu rắn, mẫu lỏng, mẫu nóng hay các mẫu điện tử nhạy cảm, thuộc
men, đường, máu hay huyết tương đều có thể được vận chuyển với tốc độ tùy biến được lập
trình sẵn sàng
Tính năng:
– Hệ thống tự động hoàn toàn được điều khiển bằng máy tính
– Có thể tùy biến đơn vùng hoặc đa vùng
– Có thể nâng cấp lên tới 512 trạm và 128 vùng
– Tùy biến không giới hạn với các điểm chuyển giữa các vùng
– Gửi bảo mật với truy cập giới hạn tới hộp vận chuyển gửi
– Tốc độ chậm cho việc vận chuyển các vật nhạy cảm
– Hệ thống theo dõi hộp vận chuyển RFID
– Hệ thống theo dõi người sử dụng RFID
– Các thông số đầy đủ cho hộp vận chuyển được báo cáo