+84. 6273 6097
  • English
  • Tiếng Việt

Đèn mổ di động DL-2MB

Uzumcu DL-2MBcziwbcu1a5nlqawiuhzs.PNG

Đèn mổ di động DL-2MB

(English)

LED Technology

  • High LED technology fulfilling lighting requirements of any kind of operation.
  • Maximum lighting level by single button.
  • LED bulbs of the lamp may be changed individually and have 50.000 hours of lifetime.

Mô tả sản phẩm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đèn mổ di động DL-2MB”