Tại BeaconMedæs , chúng tôi tự hào to lớn trong cam kết của chúng tôi để mang lại cho khách hàng những sản phẩm khí y tế tiên tiến nhất trên thế giới . Nó là thông qua mức độ cam kết mà chúng tôi mang đến cho bạn dòng rộng lớn của chúng ta về các sản phẩm và dịch vụ tất cả tại chỗ để giúp đáp ứng Med khí của bạn cần . Các sản phẩm danh mục đầu tư BeaconMedæs đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có những gì tốt nhất trong các giải pháp khí y tế xử lý của họ .

NFPA Standard HTM- ISO Standard
Air
BeaconMedaes scroll medical air system BeaconMedaes medical air system
Vacuum
BeaconMedaes claw medical vacuum system BeaconMedaes mVAC medical vacuum system
Manifolds
BeaconMedaes lifeline manifolds BeaconMedaes manifolds control panel
Pipeline
BeaconMedaes medical gas outlet BeaconMedaes zone service unit
Monitoring Equipment
BeaconMedaes medical gas alarm BeaconMedaes medipoint medical gas alarm
Patient Environment
BeaconMedaes medical ceiling column BeaconMedaes environment trunking